הסרה מרשימת התפוצה
1. הזן פרטים אישיים  (*שדה חובה)
*דואר אלקטרוני
*הקלד את הטקסט המופיע בתמונה
הקלד את הטקסט המופיע בתמונה
השמעהחלף מילה
 
2. בחר את הנושא עבורו תרצה להפסיק לקבל עדכונים שוטפים
תזכירי חוקטיוטות תקנותמבחני תמיכה
3. בחר משרדים להפסקת קבלת עדכונים שוטפים   (יש לבחור לפחות משרד אחד)
כל המשרדים
משרד ראש הממשלה
המשרד לפיתוח הנגב והגליל
משרד האוצר
משרד לעניינים אסטרטגיים
משרד לביטחון הפנים
משרד החוץ
משרד החינוך
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד התעשיה המסחר ותעסוקה
משרד המשפטים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד המדע והטכנולוגיה
משרד הפנים
משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
משרד הבריאות
משרד להגנת הסביבה
משרד האנרגיה והמים
משרד הבינוי והשיכון
משרד התיירות
משרד לקליטת העלייה
משרד הביטחון
משרד התקשורת
המשרד לענייני גימלאים
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
המשרד לשירותי דת
המשרד לענייני מודיעין
משרד ההסברה והתפוצות
משרד התרבות והספורט
רשות ההגבלים העסקיים
המוסד לביטוח לאומי