אודות אתר קשרי ממשל 

אודות

באתר זה, שהוקם על ידי מערך ממשל זמין באגף החשב הכללי במשרד האוצר,ביוזמת מחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, תוכלו למצוא תזכירי חוקים שהוכנו במשרדי הממשלה בתחומי אחריותם. הצגת תזכירי החוק באתר קשרי ממשל מאפשרת לציבור הרחב לקחת חלק בתהליך החקיקה, באמצעות הגשת הערות לנוסח החוק המוצג באתר. הערות שיתקבלו באמצעות האתר יישקלו במהלך ניסוח טיוטות חוק שיובאו לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה.

פרסומם המוקדם של תזכירי החוק והאפשרות להגיב עליהם מגשימה הלכה למעשה את עקרונות שלטון החוק והשקיפות השלטונית במדינת ישראל. כאן תוכלו:

  • לקבל תזכירי חוק היישר לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם עם פרסומם
  • לקרוא את נוסח החוק או התיקון המיועד על גבי המחשב
  • להגיב על נוסח החוק המוצע באופן קל ופשוט באמצעות טופס מקוון

בכך מהווה האתר צעד נוסף של מערך ממשל זמין בישראל לקידום דמוקרטיה מקוונת: שימוש בטכנולוגיה על מנת להביא לשיתוף גדול יותר של האזרחים בשלטון.

אנו תקווה כי תפיקו תועלת מרבית מהאתר. תוכלו להיעזר בדף השאלות והתשובות על מנת לקבל הסברים על השימוש באתר.
 
כיצד מתבצע הליך הגשת הצעות חוק ממשלתיות?
היועץ המשפטי או המחלקה המשפטית בכל משרד ממשלתי מגבשים ומנסחים הצעות חוק הנוגעות לתחומי אחריותו של המשרד. עם גיבוש הצעת החוק, מכין המשרד תזכיר חוק לעיון הציבור.

אחרי תום התקופה למתן הערות (בדרך כלל 21 ימים) ואם מוחלט לקדם את הצעת החוק, מכין המשרד את טיוטת החוק. הטיוטה מובאת לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק, שבראשה עומד שר המשפטים. הוועדה דנה בטיוטת החוק ומחליטה אם לאשרה, לעתים תוך תיקונים ושינויים.

אחרי שהוועדה מאשרת את טיוטת החוק והחלטתה מקבלת תוקף של החלטת ממשלה, המחלקה לנוסח החוק במשרד המשפטים מכינה את הצעת החוק לפרסום ברשומות כהצעת חוק מטעם הממשלה. הצעת החוק מונחת על שולחן הכנסת להצבעה בקריאה ראשונה.